Icecream Media Converter 1.57

Icecream Media Converter 1.57

Icecream Apps – Freeware –
IceCream Media Converter is a multi-functional and multi-formatted software converter that not only allows users to work with videos and audios saved on their computers but with YouTube videos as well. It supports a long list of both input and output formats such as MP3, MP4, WMV, MKV, FLV, AAC, MPEG, MOV, M4A, FLAC and plenty of others. Users are also allowed to select various devices to convert their media files for: you don't need to figure out the specs of files compatible with your Android, iPhone, BlackBerry, Xbox, PSP, PS3, iPad and so on. You can simply select a device from the list and files converted in such a way would be perfectly compatible with chosen device.
IceCream Media Converter not only supports video to video or audio to audio, but video to audio conversion as well. YouTube videos can also be converted to both video and audio formats.

Tổng quan

Icecream Media Converter là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Icecream Apps.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Icecream Media Converter là 1.57, phát hành vào ngày 02/09/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 01/08/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 1.56, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Icecream Media Converter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Icecream Media Converter Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Icecream Media Converter!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Icecream Media Converter cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại